REKLAMAČNÍ ŘÁD

reklamační řádO násObchodní podmínky > Reklamační řád

Je s vaším zbožím něco špatně? Zachovejte chladnou hlavu. Uvést věci do pořádku je nejen naše povinnost, ale bereme ji i jako morální pravidlo slušného podnikání.

Přečtěte si postup a podmínky reklamace, abyste si ušetřili čas, nervy nebo nepříjemná překvapení. Cokoliv nebudete vědět, pište nebo volejte, ochotně poradíme.

 

Při výběru našeho zboží do eshopu se snažíme reklamacím předcházet. Je ale zákonité, že se ani nejlepší výrobci nebo osvědčený dopravce občasné chybě nevyhnou, o našem zavinění ve skladu ani nemluvě. Pojďme si projít všechny situace, abychom se znovu dobrali oboustranné spokojenosti v co nejkratším čase.


Důležité formuláře:


Než se do toho pustíme:

Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě Homeware.cz je možné reklamovat pouze v případě, že splňuje reklamační podmínky specifikované jeho výrobcem.

Tyto podmínky jsou přiložené ke každému výrobku a jejich porušením ztrácíte právo na záruku. Pokud by nebyly přiloženy, můžete se na nás kdykoliv obrátit a my vám je zašleme.

 • Zboží nesmí být poškozeno nesprávným zacházením (mechanicky, elektricky, elektrostaticky, chemicky apod.), neodbornou montáží či instalací, používáním k jiným účelům než bylo určeno, zásahem živlů či jinou vyšší mocí atd.
 • Reklamovat je možné pouze jednotlivé zakoupené zboží, nikoli soubor zboží například kvůli vzájemné nekompatibilitě apod.
 • Pokud reklamujete zboží, které je potřeba namontovat či nainstalovat do jiného zařízení (bez ohledu na to, zda toto bylo koupeno u nás), může být vyžadován doklad o odborné montáži či instalaci.

Reklamace krok za krokem:

 1. Zavolejte nám, nebo napište (+420 725 390 797 po-pá 10:00 - 17:00 | obchod@homeware.cz)
 2. Sdělíme vám, jestli budete reklamaci řešit s námi, v servisním středisku dodavatele nebo u přepravce a popíšeme další postup
 3. Stáhněte si reklamační protokol, ten je ve všech případech podmínkou úspěšného vyřízení.
  reklamacni protokol HOMEWARE s_r_o_.pdf
 4. Pokud zboží zasíláte k nám, zabalte ho tak, aby cestou zpět nemohlo utrpět další škody. Těžko bychom potom posuzovali, co je a co není předmětem reklamace.

Adresa pro zasílání reklamací:

     HOMEWARE s.r.o.
     Hvozdecká 1309/13
     635 00, Brno-Bystrc (Kamechy)
     Tel.: +420 725390797
     E-mail: obchod@homeware.cz

 • Reklamované zboží je nutné zaslat včetně veškerého příslušenství, jinak nebude moci být do reklamace přijato. Existují ale výjimky, kdy se zasílá pouze vadná část, proto je vhodné nás před odesláním kontaktovat a informovat se co zaslat u konkrétního zboží.
 • Samotný originální obal zboží není dostatečné balení pro přepravu! Řiďte se tím, jak jsme zboží zabalili pro cestu k vám - zpravidla originální obal vkládáme s měkkou výplní do větší kartonové krabice, aby se předešlo nechtěnému poškození. V případě poškození zboží z důvodu nedostatečného balení budou náklady spojené s opravou nebo úpravou zboží účtovány na vrub kupujícímu.
 • Zboží nesmí být zasláno na dobírku, nevyplaceně, či jinak s úhradou při převzetí, jelikož náklady spojené s předáním zboží do reklamace jdou na vrub kupujícímu (prodávající hradí zaslání opraveného zboží zpět). Jinak nebude zásilka převzata.

Ke zboží musí být vždy přiloženo:

 • reklamační protokol - popis závady,
 • kopie daňového dokladu o koupi (faktura), nebo jiná informaco ověřující koupi zboží
 • adresa pro zaslání vyřízené reklamace (nebude-li uvedena, zašleme na adresu z faktury)
 • kontaktní telefonní číslo pro dopravce (nebude-li uvedeno, použijeme číslo uvedené v objednávce)

Kdy a jak bude reklamace vyřízena:

 • Termín vyřízení reklamace je maximálně 30dní od jejího převzetí. Za vyřízení reklamace je považováno odeslání zboží zpět zákazníkovi, rozhodnutí o vrácení peněz za zboží nebo oznámení o zamítnutí reklamace.
 • Pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek pro přijetí reklamace, pak lhůta pro její vyřízení začíná běžet až od data splnění všech podmínek. Pokud nebudou splněny do 14 dní od převzetí, či být splněny vůbec nemohou, pak bude reklamace posuzována jako neoprávněná a eventuální oprava se v tomto případě může provést pouze dle vzájemné dohody.
 • Reklamace může být vyřízena opravou, výměnou nebo vrácením peněz za zboží dle rozhodnutí prodávajícího v závislosti na povaze závady a dalších aspektech. Pokud je domluvena výměna zboží za jiné, a to i v případech kdy reklamaci neuznáme, ale jako vstřícný krok toto zákazníkovi nabídneme, nelze toto nové zboží vrátit ve 14 denní lhůtě, a požadovat navrácení peněz, pokud od první koupě reklamovaného zboží uplynulo 14 dní. Na toto zboží se vzrahuje klasická záruční doba min. 2 let od zaslání zboží.
 • Při reklamaci je vždy nutné mít vyplněný Reklamační protokol, bez jeho vyplnění nemusí být reklamace vyřízena / uznána.

Neoprávněná reklamace

 • Pokud bude při kontrole zboží shledáno, že nahlášená závada se buď neprojevuje, nevztahuje se na ni záruka (viz výše), či se vůbec o závadu nejedná, bude zboží připraveno k vyzvednutí na reklamačním oddělení, nebo bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

Lhůty

 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele (nepodnikatel) činí 24 měsíců, pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (uvede v objednávce IČ), činí záruční doba pouze 12 měsíců.
 • Termín vyřízení reklamace je maximálně 30dní od jejího převzetí. Při nákupu na IČ termín vyřízení reklamace není stanoven.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží reklamováno (v záruční opravě). V případě výměny zboží za nové pokračuje původní záruční doba.
 • Prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace je možné jen písemnou dohodou (e-mailem).
 • Průběh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době.

Reklamace zboží koupeného na IČ

 • V případě zakoupení zboží na se vše řídí Obchodním zákoníkem a vlastní záruka se tedy ve vztahu podnikatel-podnikatel dojednáva smluvně. Pokud není ve smlouvě nebo na daňovém dokladu o záruce ani slovo, tak se řídí jen obchodním zákoníkem, který umožňuje reklamovat skryté vady.
 • Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).
 • V rámci podnikatelské činnosti máte možnost odstoupit pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm vázly již při převzetí.
 • Záruka 1 rok se poskytuje zákazníkům kupujícím zboží na IČ pouze pokud jí poskytuje dodavatel konkrétního zboží.
 • Termín pro vyřízení reklamace se snažíme vždy dodržet 30 dní. Při nákupu na IČ vám též nemusí být přiložen český návod, i když většina našich výrobků jej obsahuje automaticky. Pokud nakupujete jako podnikatel v našem e-shopu, rovněž se na Vás nevztahuje 14denní lhůta na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a vrácení peněz.
 • Do záruční lhůty se doba, po kterou byla věc kupujícího v opravě, nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil, údaje o provedení opravy a o době jejího trvání (potvrzením Reklamačního protokolu). Při výměně věci za jinou začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Pod reklamace spadá i vrácení zboží ve 14 denní lhůtě od zakoupení na našem e-shopu

 • Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Jedná se o 14 kalendářních dnů, (včetně sobot, nedělí a svátků), které začínají běžet následující kalendářní dnem převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího viz. kontakty výše. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.  V případě, že nejste spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a na fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona), právo na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě Vám nepřísluší.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 • Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Pokud je porušena kontrolní pečeť nebo bylo zboží používáno nelze zboží vrátit! Zákazník musí zboží vrátit v takovém stavu, aby mohlo být opět předáno do prodeje. Podmínkou tedy je i to, aby bylo předloženo v originálním a nepoškozeném obalu s visačkami a štítky. V případě poškozeného obalu nebo jeví li zboží známky používání, může být popředchozí domluvě vrácena částka snížena až o 30%.  Vše musí být uloženo na původním místě a nesmí chybět žádná jeho část ani daňový doklad.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátíme veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu bez prodlení, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jako byly přijaty, nebo odlišným na základě domluvy a vzájemného souhlasu.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady na opětovné zabalení zboží do původního stavu si můžeme připočíst k výše uvedeným skutečně vynaloženým nákladům.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnuta kupujícímu sleva za dopravu a platebné, dle platných podmínek je prodávající oprávněn si při vrácení zboží tuto slevu nárokovat zpět, neodpovídá-li nově plnění podmínkám po vrácení kupní částky kupujícímu. Je li se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • V případě, že nejste spotřebitel,  zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí, tedy není možné od smlouvy odstoupit.
 • Ke zboží musí být přiložen daňový doklad o koupi (originál faktura) a formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy viz. níže.


Co dělat pokud je obal krabice nebo zboží poškozené: Doporučujeme poškozenou krabici nikdy nepřebírat!!

Při převzetí zásilky od přepravce mohou nastat dvě situace:

 • obal zásilky je vizuálně poškozený
 • obal zásilky je v pořádku, poškození zboží je patrné až po rozbalení

V případě, že zjistíte při přebírání balíku od zaměstnance přepravní společnosti, že obal zásilky vykazuje nějaké poškození, měl by takovou zásilku buď rovnou odmítnout, nebo zboží před zaměstnancem přepravní společnosti (po převzetí, případně zaplacení), vyjmout z obalu a ověřit, zdali nedošlo k jeho poškození. O poškození svědčí sebemenší natržení obalu nebo promáčknutí přepravní krabice popřípadě odření obalu. Pokud očekáváte zboží, kde je možnost rozbití vysoká (sklo, keramika atd.) je potřeba udělat kontrolu zboží okamžitě po převzetí balíku.

My doporučujeme, aby poškozené balíky jste vůbec nepřebírali. Pokud je obal zboží viditelně poškozen, máte povinnost zaznamenat informaci o poškození do přepravního listu řidiče, který vám zásilku předává. Jedná se o tzv. převzetí zásilky s výhradou
Pokud je poškození balíku jen malé, je vhodné jej rozbalit před řidičem  (po převzetí, případně zaplacení), a pokud je zboží poškozeno, tak okamžitě na místě sepsat škodní/reklamační protokol. Každopádně můžete vždy takovou zásilku odmítnout převzít a následně nás o tom informovat.

Pakliže převezmete zásilku, jejíž obal nejeví žádné známky poškození a teprve až po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozené, měli byste reagovat bez zbytečných průtahů (to znamená do 48h od doručení). Doporučujeme, abyste si pořídili fotodokumentaci a kontaktovali nejříve nás a potom přepravce s požadavkem o sepsání reklamačního protokolu. Je také nutné ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace. Jako zákazník také musíte s přepravní společností sepsat zápis o škodě. Nahlásit skryté škody přepravci musí příjemce bez zbytečných průtahů. Do 24h od převzetí to řešíme s dopravce my za vás.

Pořízení fotografií (ideálně v rozlišení do cca 100kB), co fotit:

 • foto etikety - číslo zásilky (najdete na krabici tam, kde je příjemce a odesílatel)
 • foto původního přepravního obalu (tak, aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit
 • foto poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
 • foto balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
 • foto poškozeného zboží (detaily + celé)

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.
Podepsáním přepravního listu přepravní služby (bez výhrad) zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Pokud zákazník zjistí, že zboží je poškozené po rozbalení je nutné okamžitě kontaktovat nás a poté dopravce a požádat o sepsání reklamačního protokolu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy, a bez reklamačního protokolu pak nelze brát zřetel, a pokud to neoznámíte do 48h budou zamítnuty.
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.
Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, neboť už není možné dopátrat, zda k poškození skutečně došlo při přepravě nebo až u zákazníka doma.


Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě:

HOMEWARE s_r_o_ odstoupeni spotrebitele od kupni smlouvy.docx

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
» Doporučte nás!

Provozovatel

HOMEWARE s.r.o.
Syrovice 349
664 67 Syrovice

Tel.: +420 725390797
E-mail: obchod@homeware.cz
HOT-LINE

navštivte také eKitchenAid.cz

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek:

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.