Tyčový mixér Bamix - návod k použití

logo bamixMagazín Homeware > Návody a manuály

První tyčový mixér na světě spatřil světlo světa ve Švýcarsku a stál u zrodu značky Bamix. Tyto skvělé mixéry se do dneška vyrábí ve Švýcarsku, s velkým podílem ruční práce.

Před prvním použitím a pro vaši co největší dlouhodobou spokojenost si prosím přečtěte naše instrukce:

Bezpečnostní pokyny:

 • Tento přístroj není hračka, nezkušenou manipulací může dojít k závažným úrazům. Zabraňte tedy, aby ho používaly děti bez dohledu a lidé s omezenými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi. Před prvním použitím se ujistěte, že chápete celý návod.
 • Je-li poškozen napájecí kabel přístroje, zajistěte jeho výměnu u výrobce, v autorizovaném servisu, nebo podobně kvalifikovanou osobou.
 • Před čištěním, výměnou nástavců, nebo není-li právě používán, odpojte přístroj od zdroje napětí.
 • Mixér přijpojujte pouze do zdroje střídavého elektrického napětí odpovídajících parametrů (viz štítek přístroje)
 • Přístroj neodkládejte na teplé povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla
 • Mixér může být ponořen do tekutin pouze po úroveň kovové nohy přístroje.
 • Nemyjte v myčce.
 • Přístroj zapínejte, jen když je pracovní část už v pracovní nádobě
 • Bamix je vybaven pojistkou proti náhodnému spuštění, ta přístroj okamžitě vypne, je-li uvolněn tlak na spínač mixéru.
 • Pokud během nebo po použití zjistíte, že něco není v pořádku, odpojte mixér ze zásuvky
 • Neodpojujte mixér ze zásuvky mokrýma rukama
 • Přístroj nepřenášejte a nedržte za napájecí kabel
 • Kabel neveďte a nepřehýbejte přes ostré hrany
 • Neveďte kabel nad nebo v blízkosti zdrojů tepla a žáru
 • Mixér nezapínejte, pokud je tělo přístroje nebo jeho kabel poškozeny, nebo pokud lze předpokládat, že je poškozený - třeba po pádu na zem.
 • Opravu svěřte vždy autorizovanému servisu, neodborné opravy mohou znamenat riziko při dalším používání přístroje.
 • V případě, kdy je mixér použit k nesprávným účelům, nebo v případě zásahů a oprav nepovolanou osobou se stává záruka na přístroj neplatnou a výrobce nebo distributor dál nenesou jakoukoliv odpovědnost za vzniklé škody.
 • V případě likvidace nepoužitelného přístroje postupujte jako při likvidaci běžné elektroniky.

Tyčový mixér Bamix

Tyčový mixér Bamix, z leva doprava 

 • vývod hřídele s připojeným nástavcem, oboje pod kovovou krytkou s nohami zabraňujícími kontakt nástroje se dnem nádoby,
 • kovová pracovní noha
 • plastové tělo přístroje.

Pracovní nástavce:

nástavce Bamix

Na obrázku zleva doprava po řádcích:

 • Drtící nástavec - seká, drtí a mixuje syrovou i vařenou zeleninu, ocove, suroviny pro dětské přesnídávky, vařené maso, mražené ovoce a kostky ledu. Pro přípravu polévek a omáček, lehkých a tekutých těst. Tento nástaved má ostré hrany, pozor při manipulaci.
 • Šlehací disk - šlehá a provzdušňuje, například bílky, smetanu ke šlehání, krémové polévky a omáčky. K přípravě lehkých nadýchaných pokrmů.
 • Míchací nástavec (disk s dírkami) Míchá a mixuje koktejly, nápoje, pyré, majonézy a zálivky. Pro zpracování směsí jemné nebo krémové konzistence.
 • Univerzální nůž ve tvaru S - do určité míry s ním lze zpracovávat všechny druhy surovin.

Práce s mixérem:

Mixování tuhých potravin

Při zpracovávání pevných surovin kolébejte mixérem pohybem zápěstí, mixér lehce přizvedněte a nechte znovu klesnout do mixovaných surovin. V žádném případě na přístroj netlačte. Konečná hrubost zpracovávaných potravin závisí na délce zpracování, ne na intenzitě pohybů rukou.

Promíchávání

Mixér nechte nejprve několik vteřin běžet u dna nádoby, poté jej nakloňte a zvolna zvedejte k hladině míchaných potravin. Když cítíte, že suroviny již nekladou odpor pracovnímu nástavci, ponořte mixér zpat ke dnu a postup opakujte do dosažení požadované konzistence.

Mixování

Vložte / ponořte Bamix do zpracovávaných surovin, zapněte a krouživým pohybem mixujte. Před vytažením z nádoby Bamix vypněte, abyste zabránili vystříknutí tekutin.

Stupeň I je určen pro práci s lehkými nadýchnutými surovinami a malá množství, stupeň II pro tvrdé, vláknité potraviny a velká množství.

Nasazení pracovních nástavců

Nástavec nasaďte na střed hřídele a zatlačte jej co nejdále tak, aby výřez na horním obvodu nástavce směřoval proti čepu na hřídeli. Po použití nástavec z hřídele stáhněte. Pro větší bezpečnost doporučujeme držet ostré nástavce v utěrce.

Po delší době používání se mohou nástavce na středové hřídeli lehce uvolnit. V tomto případě lehce stlačte kleštěmi vyříznutý jazýček objímky tak, aby znovu pasoval těsně kolem hřídele.

Vhodné nádoby

Mixér lze použít v jakékoliv nádobě nebo hrnci, je určen i k používání přímo v nádobě na plotně. Zohledněte ale zpracovávané množství potravin - lépe bude přístroj fungovat v úzkých vysokých nádobách, zejména při malém množství surovin.

Mytí

Veškeré kovové součásti myjte pod tekoucí vodou. Přístroj nedávejte do myčky a dbejte, aby tekoucí voda nesmáčela motorovou jednotku přístroje.

Zaschlé zbytky na nástrojích nebo tyči snadno odstraníte, pokud naplníte nádobu horkou vodou a přístoj v ní na chvíli zapnete. Raději ale přístroj umývejte hned po použití, aby zbytky potravin nemohly zaschnout v otvoru, kde z nohy přístroje ústí hřídel.

Promazání přístroje

Bamixu prospěje, když jej každých pár měsíců promažete olejem. Pro tento účel slouží speciální oleje nezávadné při styku s potravinami. Otočte přístroj motorovou jednotkou dolů a do otvoru, kde vychází hřídel z nohy přístroje, kápněte několik kapek. Poté přístroj na 2 - 3 minuty zapněte, aby si olej našel své místo, a poté opláchněte horkou vodou.

Co dělat, pokud se hřídel přístroje nechce točit?

Pokud mixér delší dobu nepoužíváte, mohlo dojít k zaschnutí zbytků potravin v místě, kde ústí hřídel z nohy přístroje. Ponořte přístroj na nějakou dobu pracovní částí do horké vody a poté zkuste zapnout. Když ani to nepomůže, zkuste hybnost hřídele (na přístroji vypojeném ze sítě, bez nástavce) obnovit opatrně kleštěmi.

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
» Doporučte nás!

Provozovatel

HOMEWARE s.r.o.
Syrovice 349
664 67 Syrovice

Tel.: +420 725390797
E-mail: obchod@homeware.cz
HOT-LINE

navštivte také eKitchenAid.cz

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek:

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.