Citrusovač Alessi SG63 W - návod k použití

logo AlessiMagazín Homeware > Návody a manuály

Tichý a výkonný citrusovač Alessi pro každodenní potěšení z čerstvé citrusové šťávy. Designový skvost a ozdoba kuchyně, která vyžaduje jen minimální péči a údržbu. Pojďme se na to podívat.

Součásti a popis výrobku

Citrusovač SG63 je vyroben podle návrhu designéra Stefana Giovannoniho z nerezové oceli a termoplastu tak, aby odolával běžnému opotřebení a skvěle vám sloužil. Přístroj se skládá z:

 1. Víka
 2. Kuželu
 3. Sítka
 4. Zásobníku
 5. Motorové jednotky
 6. Prostoru na svinutý kabel
 7. Zobáčku výlevky

Výlevka má tři pozice:

 1. Open - stlačním zobáčku dolů umožníte šťávě vytékat do připravené skleničky
 2. Closed - šťáva z přístroje nepoteče, ani pokud není zásobník prázdný. Zabráníte nežádoucímu okapávání
 3. Čištění - po stlačení zobáčku zcela dolů (přes polohu Open) je možné demontovat zásobník.

(Zobáček lze stlačit do polohy Čištění pouze po demontáži motorové jednotky. Zobáček je pevně spojený se zásobníkem, prosím nerozebírejte.

Bezpečnostní pokyny

 1. Před prvním použitím si přečtěte návod a poté ho pečlivě uschovejte pro případné další použití
 2. Po vybalení vizuálně zkontrolujte, že přístroji nechybí žádný díl, nebo není nijak poškozený
 3. Ověřte si, že napětí na štítku přístroje odpovídá napětí používanému ve vaší rozvodné síti (v ČR běžně 230 V)
 4. Zabraňte styku kabelu, zástrčky nebo motorové jednotky s vodou
 5. Nepoužívejte výrobek v mokrém prostředí (typicky koupelna)
 6. Nenechte viset kabel z pracovní plochy kuchyňské linky, hrozí stržení přístroje na zem
 7. Nepoužívejte déle, než 10 minut bez přestávky
 8. Nepoužívejte venku, přístroj není chráněný proti venkovním vlivům počasí
 9. Držte přístroj mimo dosah dětí
 10. V případě závady přístroje nebo porušení kabelu nezkoušejte přístroj sami opravit, kontaktujte svého prodejce Alessi.
 11. Mimo používání, při montáži a demontáži a při čištění - vypojte přístroj z napájení.
 12. Neumisťujte přístroj ani kabel v blízkosti tepelných zdrojů (typicky varná deska)
 13. Nepoužívejte přístroj pro účely, k nimž není určen, výrobce se zříká odpovědnosti za případné škody
 14. Nepoužívejte adaptéry nebo napájecí kabely, které neodpovídají informacím na štítku přístroje (napětí 220 - 240 V)
 15. Nepoužívejte citrusovač, pokud přístroj nebo kabel jeví známky poškození. Kontaktujte svého prodejce Alessi.
 16. Obalový materiál a přístroj na konci životnosti likvidujte v souladu s místními předpisy.
 17. Nikdy nezkoušejte otevírat motorovou jednotku násilím.

Přístroj pro domácí účely. Není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, s nedostatkem zkušeností a znalostí. Dbejte na dostatečnou instruktáž nebo dohled zkušené osoby. Zabraňte dětem v hraní s přístrojem.

Před prvním použitím

 1. Demontujte všechny snímatelné části a opláchněte je vodou s tekutým mycím prostředkem
 2. Dobře opláchněte demontované díly vodou
 3. Sestavte přístroj zpět
 4. Během celého mytí zabraňte namočení kabelu, zástrčky a motorové jednotky do vody

Použití:

 1. Zapojte přístroj zástrčkou do elektrické sítě
 2. V případě přebytku kabelu naviňte kabel do připraveného prostoru a zafxujte ho ve zdířce
 3. Přesvědčte se, že je přístroj na pracovní desce stolu stabilní a mimo dosah dětí
 4. Přesvědčte se, že kabel nevisí přes okraj desky stolu
 5. Sejměte víko
 6. Postavte skleničku pod zobáček výpusti
 7. Stlačte zobáček do polohy Open
 8. Rozkrojte na půl citrusové ovoce a přitlačte půlku rukou pevně na kužel přístroje
 9. Motor se automaticky zapne a kužel začne vymačkávat dužinu
 10. Po uvolnění tlaku se citrusovač zastaví
 11. Kapání zbytku šťávy z přístroje zabráníte nastavením zobáčku do polohy Closed

Čištění:

 1. Přístroj čistěte po každém použití, aby se zabránilo zaschnutí šťávy uvnitř.
 2. Odpojte citrusovač z elektrické sítě
 3. Demontujte motorovou jednotku a stlačte zobáček výpusti do polohy Čištění.
 4. Demontujte všechny snímatelné části a umyjte je vodou s tekutým čistícím prostředkem
 5. Všechny demontované díly poté opláchněte čistou vodou a vysušte
 6. Naviňte kabel do prostoru pod motorovou jednotkou

Zobáček výpusti je pevnou součástí zásobníku přístroje.

Kužel, sítko a zásobník mohou být myty v myčce nádbí. Pamatujte všek, že detergenty a vysoká teplota v myčce se časem mohou podepsat na vzhledu kovových částí.

Motorovou jednotku čistěte výhradně vlhkou utěrkou, nikdy ji nevystavujte kontaktu s tekoucí vodou.

Řešení drobných potíží:

Něž kontaktujete svého prodejce Alessi, zkontrolujte, že nejsou potíže způsobeny některou z obvyklých maličkostí:

Pokud se nezapne motor:

 1. Je přístroj správně zapojený do el. sítě?
 2. Odpovídá napětí v síti napětí vyznačenému na štítku přístroje?
 3. Jsou všechny odnímatelné díly (typicky kužel, sítko a zásobník) na svém místě?
 4. Vynaložili jste dostatečný tlak rukou na kužel citrusovače?

Pokud se nadaří sestavit zásobník:

 1. Vrátili jste zobráček výpustky z pozice Čištění do pozice Open nebo Closed?

Štáva teče z okrajů zásobníku:

 1. Je zobáček v poloze Open?
 2. Není sítko zaplněné dužinou?

Náhradní díly:

V případě potřeby můžete požadovat u svého prodejce Alessi tyto náhradní díly:

 1. Víko
 2. Kužel
 3. Sítko
 4. Nádržku

Pro doplnění potřebných vitamínů a minerálních látek ke své stravě vyzkoušejte některý z našich odstředivých odšťavňovačů, nebo šnekových odšťavňovačů.

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
» Doporučte nás!

Provozovatel

HOMEWARE s.r.o.
Syrovice 349
664 67 Syrovice

Tel.: +420 725390797
E-mail: obchod@homeware.cz
HOT-LINE

navštivte také eKitchenAid.cz

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek:

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.